Meď

Štandardne dodávame akosti:

Cu - ETP
Dodávame tyče kruhové, ploché, plechy

Použitie: Vhodná pre účely, kde je požadovaná dobrá koroziodolnosť, tepelná a elektrická vodivosť, použitie v elektrotechnike

CuZn0,5
Dodávame plechy

Použitie: Oproti čistej medi má nižšiu elektrickú vodivosť pri súčasnej zlepšenej pevnosti, obrobiteľnosti je dobre zvárateľná