Prémiové odkvapové titánzinkové systémy

Farba čierna A - line

Titánzinok čierny A - line - názov vychádza z čierneho odtieňa blížiaceho sa farbe bridlice, s ktorou je tento materiál často kombinovaný. Toto povrchové prevedenie je veľmi vhodné pre použitie na strechách historických budov.

Predzvetralé Q - line

Titánzinok predzvetralý Q - line - od výroby má povrch veľmi podobný prirodzene vznikajúcej patine, ktorý sa inak vytvára po niekoľkých rokoch pôsobenia klimatických vplyvov. Svetlý odtieň evokuje svet nerastov a hodí sa najmä pre renovácie ale aj na tie najmodernejšie projekty.