Medené plechy a zvitky

Highslide

Dodávame v dvoch základných akostiach podľa účelu použitia:

 • pre stavebné účely CuZn 0,5
  meď nízkolegovaná odkysličeným zinkom s veľmi dobrými pevnostnými vlastnosťami, spracovateľnosťou , zvárateľnosťou a spájkovateľnosťou a výbornými tvarovacími vlastnosťami. Štandardné rozmery sú
  0,55 x 1000, 0,55 x 670 (500, 400, 330 mm)
  hrúbky 0,6 – 0,8 - 1,0 mm.
 • pre elektrotechnické účely Cu – ETP
  meď vyznačujúca sa výbornou elektrickou vodivosťou. Štandardné rozmery tabúľ sú
  0,8 – 1,0 – 1,5 – 2,0 – 3,0 – 4,0 mm
  x 1000 mm x 2000 mm

Pozrite si katalógový list