Dodávka a montáž oceľových fasádnych systémov

Formou zmluvy o dielo dodávame komplexné opláštenie budou – lamely a fasádne panely s Titánzinku Európskej jednotky UMICORE France, polyetylénové kompozitné panely Reynobond, alebo z iných kovových materiálov podľa požiadaviek zákazníka.