Montáž hál a priemyselných objektov

V rámci dodávok strešných a stenových sendvičových panelov sme schopní zabezpečiť komplexnú dodávku a montáž priemyselných hál a objektov spolu s oceľovou konštrukciou, alebo formou ľahkej konštrukcie Haly Z formou „ Zmluvy o dielo “.

Haly a priemyselné objekty - COLORMETAL - obrázok 1 Haly a priemyselné objekty - COLORMETAL - obrázok 2 Haly a priemyselné objekty - COLORMETAL - obrázok 3 Haly a priemyselné objekty - COLORMETAL - obrázok 4

Priemyselné haly

Typizované oceľové konštrukcie do rozponu 40m, atypické konštrukcie s rozponom nad 40m

  • možnosť opláštenia rôznymi spôsobmi (trapéz, sendvič, "C" kazeta, ...)
  • variabilná skladba strechy a stien
Haly priemyselné - COLORMETAL

Administratívne objekty

Možný výber profilácií fasádneho panelu

Administratívne objekty - COLORMETAL