Strechy ELEMENT - ľahká strešná krytina COVER

montáž - rozmery

 

montáž - popis

Montáž

1 - krokva
2 - parozábrana
3 - kontralaty 35 x 50 mm
4 - latovanie 35 x 50 mm
5 - strešná krytina - plechová
6 - skrutka do dreva 4,8 x 35 mm
7 - skrutka prekrytia 4,8 x 20 mm
8 - tepelná izolácia
9 - vysokodifúzna fólia
10 - drevený rošt
11 - podhľad (sadrokartón, drevené podbitie)